Gunvor heeft de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van haar werknemers, klanten en gemeenschappen waarin we actief zijn, hoog in het vaandel staan.

Bij GPR hechten we veel waarde aan de volgende uitgangspunten en verwachten we dat iedereen die met ons werkt, zich hieraan houdt:

De preventie van letsel, ongelukken en beroepsziekten: Wij geloven dat letsel, ongelukken en beroepsziekten te voorkomen zijn en dat (near-miss) incidentenrapportage en –onderzoek van fundamenteel belang is voor de preventie.

Milieubescherming bevorderen: Door middel van een zeer efficiënte bedrijfsvoering, kunnen wij de schadelijke invloeden op het milieu en de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn verminderen. Ons doel is om in harmonie met de omgeving te werken en economische voordelen te verschaffen aan de lokale gemeenschappen, onze klanten en leveranciers.

De naleving van de wetten, voorschriften & normen van Gunvor: Binnen onze corporate governance-structuur hebben we duidelijke verwachtingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, mensenrechten en samenleving. Alle instanties van Gunvor dienen aan deze bedrijfsverwachtingen te voldoen en de geldende wet- en regelgeving na te leven. Waar mogelijk proberen we deze lijn door te trekken naar onze toeleveringsketen.

Leren: Om te kunnen leren van incidenten hebben we speciale programma’s opgericht. Hoewel we streven naar een ongevalvrije werkomgeving, begrijpen we dat incidenten niet altijd te voorkomen zijn. We doen er desalniettemin alles aan om herhaling te voorkomen.

Continue verbetering & inzet: De strenge normen die van toepassing zijn op alle gebieden van gezondheid, veiligheid en milieu, vragen om continue verbetering en een grote mate van inzet.

Audits, monitoring & correctieve maatregelen: Wij maken gebruik van audits, monitoring, steekproeven en corrigerende maatregelen om onze doelen en streefcijfers te kunnen realiseren en volledig te voldoen aan de bedrijfsverwachtingen.

Persoonlijke verantwoordelijkheid: Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele schade aan zichzelf, anderen of het milieu. Veiligheid, goede gezondheid en respect voor het milieu zijn van groot belang en worden aangemoedigd.

Gunvor heeft duidelijke verwachtingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, mensenrechten en samenleving binnen zijn corporate governance-structuur. Ons doel is om een ongevalvrije werkomgeving te realiseren: geen incidenten, geen gevaar voor ons personeel en geen schade aan het milieu.